Кожному гарантується право на справедливий  суд, це регламентовано не тільки ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст. 2 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», а також іншими кодифікованими законами. Відповідно до ч. 4 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України зазначено, що у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів. Але вказане положення Закону чомусь не стосується Одеської митниця, яка в порушення закону з метою затягування розгляду справи, де-кілька разів факсом особа від імені Одеської митниціЧитати далі