Адвокатський запит – гарантія отримання інформації?

Адвокатський запит – гарантія отримання інформації?

Під час здійснення правозахисної діяльності завжди бракує інформації, отримати яку можна через адвокатський запит. Але чи завжди?

Багато хто у своїй правозахисній діяльності мав ситуацію, коли для повного вивчення усіх обставин справи, для виконання тих чи інших завдань клієнта бракує певних документів. В одних випадках клієнт сам в змозі надати необхідні документи, а бувають випадки, коли він їх не має і потрібно їх запитувати в установах, підприємствах та організаціях незалежно від форм власності.

В даному випадку піде мова про порядок отримання інформації шляхом подання адвокатського запиту у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №5076-VI від 05.07.2012 року. (далі за текстом – Закону).

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону зазначено, що адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На практиці, мало хто має затверджені норми витрат на копіювання та друк.

Як зазначає ч. 3 ст. 24 Закону відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом (розкриття понять обмеженої інформації було описано в інших статтях)

Таким чином, вказана стаття є відсилочною, що виражається в її змісті. Відповідно до ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначено, що неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Необхідно наголосити, що ненадання відповіді на адвокатський запит перш за все порушує гарантії адвокатської діяльності, які можуть бути захищені в судовому порядку, так було і в нашому випадку:

Керуючий партнер ЮФ «Мацко та Партнери»

В.В. Мацко 

1 коментар

  1. Интересное решение. Было ли оно выполнено и как: добровольно инспекцией или через исполнителя со штрафами или не былоо выполнено? Или данные были даны левые и позиции клиента это только повредило? Проверить та сложно.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *