Право на інформацію

Право на інформацію

Інформація завжди була під прискіпливою увагою багатьох людей, а інколи навіть саме інформація слугувала початком багатьох проблем…

Метою даної статі є дослідження правового регулювання та визначення поняття інформації, способи її забезпечення та захист в разі обмеження прав на інформацію.

Інформа?ція — абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту. Походить від латинського слова «informatio», це нові знання, які отримує споживач (суб’єкт) у результаті сприйняття і переробки певних відомостей

 Насправді доступ до інформації чітко регламентований та врегульований на законодавчому рівні. Забезпечення права на інформацію регулюється:

  • Конституцією України (ст. 34);
  • Цивільний кодекс України (ст. 302);
  • Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» тощо.

Але, враховуючи великій об’єм правого регулювання питання забезпечення на інформацію, в даній статті буде досліджено правове регулювання забезпечення доступу до публічної інформації.

Доступ до публічної інформації врегульований законом України «Про доступ до публічної інформації» прийнятий Верховною Радою України 13.01.2011 року. Цей закон здійснив певний прорив в процесі формуванні демократичного суспільства, оскільки тепер керівники державних органів, установ та організацій не тільки повинні надавати відповіді на інформаційні запити але й в разі обмеження доступу до публічної інформації настають певні юридичні наслідки у вигляді юридичної відповідальності.

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Відповідно до ст. 1 цього закону  зазначено, що публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Але, незважаючи на те, що цей закон набув чинності ще о 2011 році на сьогоднішній день існує багато порушень з боку розпорядників інформації стосовно забезпечення права на доступ до публічної інформації.

Досить часто, буває так, що розпорядники інформації не надають відповідь та інформацію, яка міститься у запиті, а надають лише відписку, що вказана інформація міститься в іншому джерелі, що безумовним порушенням права запитувача на отримання інформації в спосіб встановлений у запиті.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 14 закону України «Про доступ до публічної інформації» зазначено, що розпорядник публічної інформації зобов’язаний надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 закону України «Про доступ до публічної інформації» зазначено, що відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Саме з цих підстав була визнана протиправна бездіяльність Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, яка полягала в наданні неповної інформації на інформаційний запит:

Також, при забезпеченні права на отримання інформації, необхідно враховувати і вимоги цього закону, які встановлюють надання інформації саме в тому вигляді, який міститься у інформаційному запиті.

Окрім закріплення права доступу до публічної інформації на законодавчому рівні, ми бачимо, що дієвим механізмом в захисті цього права відіграє і судова система влади.

Оскільки відповідно до вимог ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Володимир Мацко   

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *