Суд отказал Дельта Банку в зыскании 2 200 000 грн. – не предоставлено доказательств передачи активов

Суд отказал Дельта Банку в зыскании 2 200 000 грн. – не предоставлено доказательств передачи активов

Це рішення суду першої інстанції може слугувати прикладом того, що наша система правосуддя, яка викликає сумніви щодо незалежності та неупередженості, все ж таки може вирішувати цивільні спори в межах цивільного та цивільно-процесуального законодавства

Державний герб України

14.11.2012

                                                                                                                 Справа №1522/12471/12

                                                                                                                  н.п. 2/1522/8678/12

                                                              Р І Ш Е Н Н Я

                                                   І М Е Н Е М      У К Р А Ї Н И    

 

   14 листопада  2012 року             Приморський районний суд  м. Одеси у складі:

головуючого судді: Бондаря  В.Я.

при секретарі:          Іщик О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі справу за позовом ПАТ «Дельта Банк»до ОСОБА_1, ОСОБА_2, за участю 3-ї особи ТОВ «Укрпромбанк» про стягнення заборгованості

                          

                                                                 ВСТАНОВИВ:

 

      Позивач  звернувся до суду з позовом до відповідача, в якому просив суд стягнути солідарно з них суму заборгованості за кредитним договором №490/ФКВІП-07 у сумі 2 194 661,52 гривні. При цьому посилався на те, що 13  листопода 2007 року між Товариством з обмеженою відповідальністю “Український промисловий банк” та   ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 490/ФКВІП-07, згідно з умовами якого банк надав йому кредитні кошти у розмірі 220 000, 00 доларів США під 12,30 відсотків  річних за весь час фактичного користування кредитом на строк з  13  листопада 2007 року по  12  листопада 2022 року. Мета кредитування – споживчі потреби. У якості забезпечення виконання зобов’язань за вказаним кредитним договором, між Товариством з обмеженою відповідальністю “Український промисловий банк” та  ОСОБА_2 був укладений договір поруки від 13.11.2007р., згідно якого вона прийняла на себе зобов’язання відповідати по зобов’язаннях ОСОБА_1, які виникають з умов  кредитного договору №490/ФКВІП-07, проте відповідачі порушили умови повернення платежів, в результаті чого станом на 07.05.2012р. у них виникла заборгованість за договором кредиту у розмірі 2 194 661,52 гривня. 30.06.2010 року між ТОВ «Укрпромбанк», АТ «Дельта Банк»та Національним банком України було укладено Договір про передачу активів та кредитних зобов’язань TOB “Укрпромбанку” на користь AT «Дельта Банку», відповідно до п. 4.1 якого в порядку, обсязі та на умовах, визначених договором, Укрпромбанк передає (відступає) Дельта Банку права вимоги за кредитними та забезпечувальними договорами, що забезпечують виконання кредитних зобов’язань перед Національним банком, внаслідок чого Дельта Банк замінює Укрпромбанк як кредитора (стає новим кредитором) у зазначених зобов’язаннях, а згідно з п. 4.2 внаслідок передачі Укрпромбанком Дельта Банку прав вимоги до боржників, Дельта Банку переходить (відступається) право вимагати (замість Укрпромбанку) від боржників повного, належного та реального виконання обов’язків за кредитними та забезпечувальними договорами.

В судовому засідані представник позивача за довіреністю ОСОБА_6 позов підтримав, просив суд його задовольнити, представник відповідачів за довіреністю ОСОБА_7 позов не визнала, просила суд у його задоволенні відмовити.

  Заслухавши пояснення представника позивача за довіреністю ОСОБА_6, представника відповідачів за довіреністю ОСОБА_7, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов не підлягає задоволенню з наступних підстав.

  Судом встановлено, що  13  листопада 2007 року між Товариством з обмеженою відповідальністю “Український промисловий банк” та   ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 490/ФКВІП-07, згідно з умовами якого банк надав йому кредит у розмірі 220 000, 00 доларів США строком  повернення до  12  листопада 2022 року на споживчі потреби.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю “Український промисловий банк”   та  ОСОБА_2 на виконання зобов’язань за вказаним кредитним договором,  був укладений договір поруки від 13.11.2007р., згідно якого вона прийняла на себе зобов’язання відповідати по зобов’язаннях ОСОБА_1, які виникають з умов  кредитного договору №490/ФКВІП-07.

Проте відповідачі порушили умови повернення платежів, в результаті чого станом на 07.05.2012р. у них виникла заборгованість за договором кредиту №490/ФКВІП-07 у розмірі 2 194 661,52 гривня.

30.06.2010 року між ТОВ «Укрпромбанк», АТ «Дельта Банк»та Національним банком України було укладено Договір б/н про передачу активів та кредитних зобов’язань TOB “Укрпромбанку” на користь AT «Дельта Банку», відповідно до п. 4.1 якого, в порядку, обсязі та на умовах, визначених договором, Укрпромбанк передає (відступає) Дельта Банку права вимоги за кредитними та забезпечувальними договорами, що забезпечують виконання кредитних зобов’язань перед Національним банком, внаслідок чого Дельта Банк замінює Укрпромбанк як кредитора (стає новим кредитором) у зазначених зобов’язаннях, а згідно з п. 4.2 внаслідок передачі Укрпромбанком Дельта Банку прав вимоги до боржників, Дельта Банку переходить (відступається) право вимагати (замість Укрпромбанку) від боржників повного, належного та реального виконання обов’язків за кредитними та забезпечувальними договорами.

  Крім того, згідно до п.1.2 вищезазначеного договору, «Активи Укрпромбанку»-накопичені протягом діяльності Укрпромбанку ресурси, які в майбутньому приносять економічну вигоду і призводять до принципу грошових внесків у банківську установу, а саме, кредити, надані Укрпромбанком, та забезпечення за ними, що знаходятьс в заставі у Національного банку і забезпечують виконання Укрпромбанком зобов’язань по поверненню кредитів рефінансування та стабілізаційних кредитів, наданих Національним банком. До Активів Укрпромбанку належать Земельні Ділянки, майнові  права вимоги за Кредитними та  Забезпечувальними Договорами, укладеними з Боржниками, включаючи проценти, неустойки та комісійні винагороди, шо будуть сплачені за користування кредитами згідно з умовами відповідних договорів, починаючи з настання терміну передачі Кредитних Зобов’язань, передбаченого п. 8.1. цього Договору, а також Облігації, включаючи  будь-які права  грошової вимоги Укрпромбанку до емітента таких облігацій (зокрема права на отримання сум купонних платежів, у тому числі за період до укладення цього Договору), на загальну суму, еквіваленту сумі Кредитних Зобов’язань відповідно до Додатку №1  за оціночною ринковою вартістю, погодженою Національним банком.

Згідно до п.4.3 вищезазначеного договору, Дельта Банку у власність переходять (відступаються) права вимоги за забов’язаннями , визначеними в п п.1.7, 4.1 цього договору.

Між тим, згідно до п.1.7 зазначеного договору від 30.06.2010р., кредитні та забезпечувальні договори – кредитні та забезпечувальні договори (договори застави (іпотеки), поруки), укладені Укрпромбанком з Боржниками, права вимоги за якими передані в заставу Національному банку і забезпечують виконання  Укрпромбанком Кредитних Зобов’язань перед Національним банком, та підлягають передачі на підставі цього Договору. Перелік Кредитник та Забезпечувальних Договорів наведений в Додатку № 2 до цього Договору.

Суд критично відноситься  до наданого  витягу з додатку№2 до договору про передачу активів від 30.06.2010р., з тексту якого вбачається, що договір № 490/ФКВІП-07 переданий. Проте, витяг завірений юрисконсультом ОСОБА_8 Документи відносно повноважень вказаної особи в матеріалах справи відсутні.

Згідно до ч.2 ст. 64 ЦПК України, письмові докази, як правило, подаються в оригіналі. Якщо подано копію письмового доказу, суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, має право вимагати подання оригіналу .

В ході судового засідання, яке відбулось 11 жовтня 2012р., за клопотанням представника відповідача, суд, роз’яснивши сторонам положення ст.64 ЦПК України, зобов’язав представника позивача надати суду оригінал  додатку№2 до договору про передачу активів та кредитних зобов’язань TOB “Укрпромбанку” на користь AT «Дельта Банку», проте, в наступне судове засідання, яке відбулось 14.11.2012р., зазначений документ представником позивача наданий не був, що позбавляє суд встановити, чи  передані  позивачу права вимоги за кредитним договором № 490/ФКВІП-07 від 13  листапода 2007 року, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю “Український промисловий банк” та   ОСОБА_1.

       Крім того, суд критично відноситься до наданої у якості доказу передачі права вимоги за кредитним договором від 13.11.2007р.  копії акту приймання-передачі   від 23.07.2010р. кредитної справи клієнта ОСОБА_1,  оскільки, по-перше, документи відносно повноважень вказаних в акті  посадових осіб -завідуючої касою Одеської філії ТОВ «Укрпромбанк»ОСОБА_9 та  уповноваженої особи за довіреністю АТ «Дельта Банка»ОСОБА_10 в матеріалах справи відсутні, та по-друге, сам по собі акт приймання-передачі кредитної справи не може слугувати документом, що створює певні права та обов’язки для сторін з переходу прав вимоги за кредитним зобов’язанням, а є лише формальним засвідченням дій осіб.

       Ч.1 ст.60 ЦПК України передбачено, що  кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

     Відповідно до ч.3 ст.213 ЦПК України, обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

    Враховуючи, що матеріалами справи не підтверджується  факт переходу (відступу)     позивачу права вимоги за кредитним договором № 490/ФКВІП-07 від 13  листопода 2007 року, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю “Український промисловий банк” та   ОСОБА_1, суд приходить до висновку, що у задоволенні позову слід відмовити.

 

         Керуючись ст.ст. 10, 11, 60, 81, 88, ч. 3 ст. 209, ст.ст. 212-215, 218 ЦПК України, суд –

 

                                                                     ВИРІШИВ:

 

 

           У задоволенні позову ПАТ «Дельта Банк»- відмовити у повному обсязі.

           Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом десяти днів  з дня його проголошення. Особи, яки брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

 

Суддя:                                                                           Бондар В.Я.

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27807648

3 коментарі

  1. Здравствуйте, скажите пожалуйста результаты апелляционного обжалования решения суду 1-й инстанции по этому делу, определение апелляционного суда от 11.04.2014 об возобновлении сроков апелляционного обжалования я вижу, а результатов рассмотрения жалобы в реестре нет.

  2. Справа № 1522/12471/12 16 січня 2014 року Приморський районний суд м. Одеси в складі: головуючого – судді Домусчі Л.В., отже ………

  3. Author

    Мені відомо, що апеляція рішення залишило без змін, а ВССУ відправив на новий розгляд

Залишити відповідь до Vladimir Скасувати відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *