Валютні або “пвсевдовалютні” кредити

Валютні або “пвсевдовалютні” кредити

Псевдовалютне кредитування набуває все більшого поширення та створює проблематику судового розгляду справи

Взагалі історія розгляду саме категорії кредитних спорів у судах завжди спричиняло жваве обговорення як серед правників так і серед пересічних громадян, які змушені відстоювати свої права в суді, а точніше кредитному судилищі, оскільки наша судова система на сьогоднішній день байдуже відноситься до вимоги процесуального закону стосовно рівності прав та обов’язків в судовому процесі, а також принципу змагальності.

На справді ми сьогодні стоїмо на величезному перехресті, і саме стан, а точніше положення захисту прав у суді стане основним показником того, чи дійсно ми вирушимо шляхом європейських країн, де система судового захисту на багато ефективніша аніж в нашій країні або ж ми будемо залишатися на місці із системою «совкового» правосуддя.

До речі, саме кредитні справи є показником того, чи є наша судова система захисту прав громадян ефективною та дієвою.

Але, нажаль, як засвідчує практика, на сьогоднішній день практично не можливо захиститися від кредитного судилища, оскільки не тільки банк нехтує процесом доказування в цих спорах, але і суд «радий» пограти на боці банку або ж іншої фінансової установи.

На сьогоднішній день держава, на мою думку, створює певну ілюзію турботи про своїх громадян шляхом внесення законопроектів, які нібито намагаються захистити позичальників валютних кредитів.

Але, виникає питання, чи завжди валюта була валютою? Саме тут і починається найцікавіша річ. Чому? А річ у тому, що навіть, якщо в самому кредитному договорі зазначено валюта кредитування – долари США, це не завжди було так.

А тепер давайте звернемо увагу на власний договір кредиту.

Так, відповідно до чт. 1054 Цивільного кодексу України вказано, що , що за кредитним договором банк, або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник к зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Таким чином, сам кредитний договір складається з пунктів, які є обов’язковими для виконання відповідно до ст. 628 Цивільного кодексу України і саме вони визначають порядок та умови надання кредиту.

Таким чином, нам необхідно з’ясувати, якими письмовими доказами банк або інша фінансова установа доводить обставину виконання порядку видачі кредитних коштів та чи дійсно ці письмові докази засвідчують ту операцію (порядок), який визначений договором кредиту.

До речі, на нещодавньому засіданні представник ПАТ «Дельта-Банк» повідомив про новаційне відкриття в галузі цивільного законодавства, обґрунтовуючи свою позицію тим, що факт видачі коштів за договором кредиту не має потреби доказувати, оскільки доказом отримання кредиту є підписаний кредитний договір(!).  А саме погане полягає в тому, що головуючий спочатку сприйняв його позицію і прийшлося не один десяток хвилин доводити, що факт підписання кредитного договору, ще не засвідчує факту отримання коштів за ним.

Але ж чим можна довести факт видачі готівкової іноземної валюти? Безперечно єдиним належним доказом є заява на видачу готівки відповідно до розділу ІІІ Інструкції №337 «Про касові операції в банках України» затвердженою постановою Правління Національного Банку України.

Але, чи завжди заява на видачу готівки свідчить про те, що саме іноземна валюта була видана, а не так звана «псевдо валюта»?

Саме тут необхідно звертати уваги на рахунки за яким проходила вказана операція.

Так, наприклад під час розгляду однієї справи, доречі Банк є державним, була надана заява на видачу готівки, яка нібито засвідчувала видачу коштів в іноземні валюті, але рахунок з якого шла видача був зазначений рахунок 2203…(!).

Згідно «Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України», затвердженого Постановою Правління Національного банку України 17.06.2004 № 280 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 р. за № 918/9517 рахунок 2203 – є внутрішнім обліковим рахунком, що належить  банку:

 

2203  | А  |Короткострокові кредити на поточні потреби,          |
|     |    |що надані фізичним особам                                            |
|     |    |Призначення рахунку: облік короткостроков кредитів  |
|     |    |на поточні потреби, що надані фізичним особам.         |
|     |    |За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.|
|     |    |За кредитом рахунку проводяться суми погашення         |
|     |    |заборгованості; суми заборгованості, що перераховані   |
|     |    |на відповідні рахунки простроченої та сумнівної             |
|     |    |заборгованості.

Саме з цього рахунку нібито перераховуються кошти на рахунок 1001…(!)

Рахунок 1001 – є рахунком каси банку:

1001  |А(1)|Банкноти та монети в касі банку                      |
|     |    |Призначення рахунку: облік готівки в національній    |
|     |    |та іноземній валюті в операційній касі банку (філії).|
|     |    |За дебетом рахунку проводяться суми готівки,         |
|     |    |що вносяться до операційної каси для зарахування на  |
|     |    |рахунки банку (філії) та рахунки клієнтів; суми      |
|     |    |готівки, які отримані з установ Національного банку  |
|     |    |України, з філій (банків), відділень банку, з інших  |
|     |    |банків (філій, відділень); суми готівки, які         |
|     |    |надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок    |
|     |    |готівки з програмно-технічних комплексів             |
|     |    |самообслуговування тощо.                             |
|     |    |За кредитом рахунку проводяться суми готівки,        |
|     |    |що видаються клієнтам банку (філій); суми готівки,   |
|     |    |що відправляються до установ Національного банку     |
|     |    |України, до філій (банків), відділень банку,         |
|     |    |до інших банків (філій, відділень); суми готівки,    |
|     |    |які видаються до обмінних пунктів, до програмно-     |
|     |    |технічних комплексів самообслуговування,             |

|              |           |              у підзвіт тощо.

З подальшою видачею позичальнику готівкової, а точніше псвевдоготівкової валюти(!)

А тепер уважно читаємо згадану інструкцію №337 Національного Банку України (витяг):

Глава 3. Порядок видачі готівки з каси банку 
З  каси  банку  готівка  національної  валюти видається за такими видатковими документами:
за грошовими  чеками  -  юридичним  особам,  їх відокремленим підрозділам, а також підприємцям;     за  заявою  на  видачу  готівки - фізичним особам з поточних, вкладних  (депозитних)  рахунків  та  фізичним  і юридичним особам переказ  без  відкриття рахунку (з представленням юридичною особою довіреності  на  уповноважену  особу)  за  операціями  з клієнтами  (видача  кредиту  тощо);  (  Абзац  третій  пункту  2  із змінами, внесеними  згідно  з  Постановою  Нацбанку  N 211 (z0704-05 ) від 14.06.2005 )
за документом  на  отримання переказу готівкою в національній валюті,  установленим відповідною платіжною системою, - фізичним і юридичним особам (з представленням юридичною особою довіреності на уповноважену особу);     за видатковим   касовим   ордером   -  працівникам  банку  за 
внутрішньобанківськими операціями.
4. Видача  готівки  іноземної  валюти  здійснюється за такими видатковими документами:
за заявою   на   видачу   готівки   -  юридичним  особам,  їх відокремленим підрозділам,  а  також  підприємцям  з  їх  поточних рахунків   на   цілі,   передбачені  нормативно-правовими  актами; 
фізичним особам з їх поточних,  вкладних (депозитних) рахунків  та переказу   без   відкриття   рахунку,  а  також  за  операціями  з відшкодування банкнот іноземної валюти, прийнятих на інкасо; за видатковим   касовим   ордером   -  працівникам  банку  за внутрішньобанківськими операціями;     за документами  на  отримання  переказу  в  готівковій формі, установленими відповідною платіжною системою, - фізичним особам. 

Тобто, за «Заявою на отримання готівки» фізичним особам без відкриття поточного рахунку можна отримати виключно переказ у валюті, або ж кредит у гривні.

Нагадаємо, що згідно «Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України», затвердженого Постановою Правління Національного банку України 17.06.2004 № 280 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 р. за № 918/9517 рахунок 2620…. – поточний рахунок фізичної особи.

Таким чином, уважно необхідно дослідити письмовий доказ – заяву на видачу готівки – з якого рахунку кошти надійшли, з якого рахунку кошти були видані, чи відображає порядок видачі кредиту порядок визначений у договорі, а також чи передбачає національне законодавство такий спосіб видачі готівкової іноземної валюти, який відображений у заяві на видачу готівки.

В усій цій ситуації дивування викликає реакція Національного Банку України, мені особисто відомо, що не одна особа зверталася із скаргами та заявами стосовного факту порушення валютного законодавства Банками України але чомусь у відповідь лише тиша.

Таке ж небажання усвідомити проблематику «псевдо-валютного» кредитування є і у нашої національної Феміди, в деяких випадках судді усвідомлюють проблему, а в багатьох навіть не бажають її усвідомити оскільки є чітки вказівки суду вищої інстанції, а саме Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, де деяких суддів вже вкрай необхідно віддати на суд «Камбиса».

На сьогоднішній день створена Громадьска рада при Національному Банку України, де вкрай необхідно буде підняти це питання.

Володимир Мацко

4 коментарі

  1. А если брался кредит гривневый, под госпрограмму “Жилье в кредит” (через ГИУ), а потом из-за отказа ГИУ финансировать этот кредит, банк предложил доп.договор с оплатой с привязкой к валюте? Теперь взявши кредит в гривнях, оплачиваю в валюте?

  2. В ПИБ я оформлял кредит на строительство жилья. Тогда еще рылся котлован и банк перечислил безналичную гривну за ценные бумаги .Мне открывали какую-то сберкнижку ,потом с нее снимали и по какому-то переводу переводили на счет то-ли владельца ценных бумаг,то ли строительной организации. Долларов мне точно никто не показывал. Как сделать анализ законности этой сделки ? Какой орган может дать заключение о правильности открытых счетов ? Является ли это доказательством того что долларов мне никто не выдавал и реальная сделка произошла в безналичной гривне ? ПИБ передал мой долг Альфа-Банку – законно ли требовать от меня этот долг в валюте ?

  3. видача готівки ,валютний кредит 2008 рік, дебет 2203.. , кредит 1001…, все як описано вище крім того відсутній підпис отримувача коштів, які наслідки можуть бути?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *