Виконавчий напис нотаріуса. Закон переміг

Виконавчий напис нотаріуса. Закон переміг

Доволі часто Позичальники на собі відчувають не тільки, що таке суд з Банком, але і що таке виконавчий напис нотаріуса

Відповідно до ст. 17 закону України «Про виконавче провадження» примусове виконання рішення здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, до яких відносяться виконавчі написи.

Так, за результатами розгляду цивільної справи №1527/7188/12 Суворовським районнис судом м. Одеси було ухвалене рішення, яким виконавчий напис нотаріуса Донецького міського нотаріального округу було визнано таким, що не підлягає виконанню.

Нам приходилося доволі багато дискутувати з юристом банку відносно того, чи є розрахунок заборгованості наданий банком первинним бухгалтерським документом, чи повинен нотаріус пересвідчитися у безспірності та законності вимог тощо.

Але, все ж таки суд прийняв доводи представника позивача – Мацко В.В., ось скорочений текст та основні тези, які можуть стати у нагоді тим хто дізнався, що таке суд з банком, або ж з нотаріусом:

  1. Щодо неналежності доказів про безспірність

 Відповідно до п. 1.2 глави 16 Наказу Міністретсва Юстиції України «Про затвердження інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій» від 22.02.2012 року №296/5 зазначено, що перелік документів за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29.06.1999 року №1172 визначено, що підставами для стягнення заборгованості у безспірному порядку проводиться за нотаріально посвідченими угодами, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно.

Для одержання виконавчого напису подаються:

а) оригінал нотаріально посвідченої угоди;

б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов’язання.

Відповідно до ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості.

Приватний нотаріус повинен пересвідчитися, щодо безспірності заборгованості.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» зазначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факт здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Таким чином, облік може бути первинним та зведеним, кожна операція (дія) суб’єкта господарювання повинна підтверджуватися певними документами бухгалтерського обліку.

Зазначена позиція чітко відображена в рішенні Вищого господарського суду України від 28 вересня 2011 року по справі 10/52 пд від 28.09.2011р. (щодо переліку документів первинного бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснення господарської операції). Де чітко зазначено, що: «Колегія суддів, погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що належними доказами, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлюють розмір заборгованості, можуть бути виключно первинні документи, оформлені у відповідності до вимог ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, а відповідачем на підтвердження безспірності своїх вимог, як встановлено судами, не було подано нотаріусу первинних документів, щодо видачі кредиту та здійснення його часткового погашення (платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки тощо), а тому в нотаріуса були відсутні підстави вважати, що розмір заборгованості позивача перед відповідачем зазначеного у виконавчому написі, були безспірними».

Таким чином, для підтвердження безспірності необхідно надати:

  1. Документ, який підтверджує виконання банком умов, щодо надання та перерахування коштів – належним чином оформлений меморіальний ордер (підпис та печатка відповідальної особи за складання);
  2. Зарахування зазначених коштів на відповідний картковий рахунок №2625… або поточний рахунок №2620 – виписка з карткового рахунку;
  3.   Підтвердження виконання (часткове) зобов’язання – заява на переказ готівки, сплати за чеками, списання коштів тощо;

Таким чином, приватний нотаріус повинен пересвідчитися, чи був укладений договір про відкриття банківського рахунку з позичальником, чи саме з тим позичальником він був укладений.

Відповідно до п. 1.9 Постанови Правління Національного Банку України «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» зазначено, що договір банківського рахунку та банківського вкладу укладаються в письмові формі. Один примірник договору зберігається в банку, а другий банк зобов’язаний надати клієнту під підпис.

Більш того, нотаріуси під час вчинення виконавчого напису не пересвідчуються, який розмір заборгованості зазначений в вимозі та заяві на вчинення напису, що також можна обґрунтовувати, як спір про суму.

  1. Статті Конституції ніхто не скасовував

Відповідно до п. 1.3 глави 16 Наказу Міністретсва Юстиції України «Про затвердження інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій» від 22.02.2012 року №296/5 зазначено, що нотаріуси відмовляють у вчиненні виконавчого напису у випадках, коли випробовується майно, звернення стягнення на яке забороняється законодавством України або здійснюється виключно на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 47 закону Конституції України зазначено, що ніхто не може бути примусово позбавлений житла не інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Таким чином, звернення стягнення на нерухоме майно може відбуватися виключно в порядку встановленим законом України «Про іпотеку» на підставі рішення суду.

Зазначене твердження знайшло своє відображення у судові практиці, а саме:

Так наприклад, колегія Запорізького апеляційного  суду по справі 22-861/10 відхилила апеляційну скаргу ПАТ «Райфазен банк Аваль», щодо рішення, яким визнано виконавчий напис нотаріуса на нерухоме майно таким, що не підлягає виконанню: «стаття 47 Конституція України передбачає права кожного на житло, а держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. В статті 48 Конституції України зазначено, що кожний має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім”ї, що включає і житло. Колегія суддів вважає, що сума заборгованості Банку суттєво не впливає на стан його фінансово-господарської діяльності або змінює обсяг його прав».

  1. Іпотечна вимога (повідомлення про борг)

Відповідно до ст. 1 закону України «Про іпотеку» зазначено, що іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотеко держатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку встановленим цим законом.

Відповідно до ст. 35 закону України «Про Іпотеку» зазначено, що у разі порушення основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання у не менш ніж тридцяти денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги.

Відповідно до п. 2 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, реєстроване поштове відправлення – поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку; рекомендоване поштове відправлення – реєстрований лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок “M”, які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення.

Згідно з п. 91 цих Правил підлягають доставці додому: рекомендовані поштові картки, листи, секограми, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів.

Виходячи з вищезазначеного, боржник вважається належним чином повідомленим в тому разі, коли банком не лише направлено на адресу такого боржника лист-вимогу, а й доведено факт його вручення адресатові під розписку.

  1. Копія документів

Відповідно до п. 4.1 глави 7 Наказу Міністерства Юстиції України «Про затвердження інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій» від 22.02.2012 року №296/5 зазначено, що вірність копії з копії документа може бути засвідчена нотаріусом, якщо вірність копії засвідчена в нотаріальному порядку або якщо ця копія видана юридичною особою, що видала оригінал.

Нотаріуси порушують ці вимоги доволі часто, що свідчить про протиправність цих дій.

Бажаю, щоб ці доводи стали Вам не доводилося використовувати захищаючи свої права та законні інтереси у суді проти свавілля банків.

Але, нажаль, багато хто з нас знає, що таке суд з Банком.

Текс рішення представлений нижче:

 Володимир Мацко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *