Як оскаржити бездіяльність слідчого?

Як оскаржити бездіяльність слідчого?

Реалії нашого життя нажаль констатують, що норми закріплені Законом багатьма не виконуються, особливо, коли дотримання вимог закону стосується представників системи правоохоронних органів 

Саме до такого висновку можна прийти аналізуючи їх діяльність, що наводить на думку про необхідність кардинальних змін, при цьому ці зміни повинні стосуватися не тільки зміни назви самого органу, а зміни повинні відбутися в особовому складі. Сьогодні система правоохоронних органів нагадує більше систему інквізиційних органів пострадянського суспільства.

Тільки суворе дотримання букви закону може виховати в суспільстві повагу до прав іншої людини, так само як нехтування цих прав призведе до їх масового порушення і як наслідок буде будуватися суспільство з репресивних механізмом його управління.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Найголовнішим є те, що статус людини в тих чи інших правовідносинах не має значення, будь то захисник, підозрюваний чи обвинувачений, кожний наділений відповідними правами та кожен має право на повагу та гарантії забезпечення реалізації цих  прав, в тому числі і в рамках кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 46 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом скарги – КПК України) зазначено, що Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, серед яких визначено право ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу, одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення тощо.

Але, не завжди слідчий зацікавлений в допущенні Захисника до участі в кримінальному провадженні. Це не бажання перш за все може бути пов’язано з тим, що більшість кримінальних справ, особливо у сфері службових злочинів, мають замовний характер.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КПК України зазначено, що Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Але, якщо «замовні» матеріали кримінального провадження потраплять до рук Захисника можуть виникнути багато запитань законності тих чи інших дій слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 220 КПК України зазначено, що про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, у разі неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається їй.

Як показує практика, слідчі не завжди виконують вимоги закону, що має свої певні процесуальні наслідки та надає право Захиснику на оскарження в судовому порядку дій або ж бездіяльності слідчого.

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Так само було і в нашому випадку:

Кожен повинен вимагати поваги своїх прав, в незалежності від сфери їх реалізації, і тільки в такому разі можна побудувати демократичне суспільство, а не суспільство з репресивним механізмом.

Керуючий партнер ЮФ «Мацко та Партнери»

В.В. Мацко   

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *