Ви отримали позов від Дельта Банк?

Ви отримали позов від Дельта Банк?

Багато хто з населення України близько п’яти років тому вирішив покращити своє життя за допомогою кредиту, як виявилося – ненадовго

Велика кількість кредитів та позичальників відносилася до відомого «Українського промислового банку». Але, він як і багато інших не зміг пережити економічні бурі нашої реальності і як наслідок – банкрутство.

В січні 2010 року правління Національного Банку України було видано постанову про відкликання банківської ліцензії та початок процедури ліквідації ТОВ «Українського промислового банку».

Відповідно до вимог чинного законодавства певний кредитний портфель було передано фінансовим установам, однією з якою є ПАТ «Дельта Банк».

Звісно, як і інші фінансові установи Дельта Банк звертається до суду з позовами про стягнення заборгованості з позичальників у якості правонаступника. Але, як багато інших Банків має певні проблеми, щодо письмових доказів, які підтверджують його право вимоги.

Як засвідчили судова практика є певні речі на які необхідно звернути увагу.

По-перше,

Особливу увагу потрібно приділяти копіями документів, які завірені банком. Порядок завіряння копій документів регламентовано ДТСУ 4163-2003 затвердженого наказом держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55 (п. 5.27 – вимоги до оформлення документів), який уніфікує правила оформлення копій документів.

По-друге,

Якщо банк заявляє клопотання про залучення його у якості позивача, як правонаступника, або подає самостійний позов, як новий кредитор  у зобов’язанні необхідно звернути увагу на підставу таких правовідносин – договір про передачу активів.

Здебільшого, фінансові установи зловживають своїм «особливим» статусом та до суду надають лише виписку з договору про передачу активів. Як правило, це два аркуша – перший та останній. Але, найцікавіше у середині. Здебільшого на банк покладається обов’язок, щодо повідомлення боржника про заміну кредитора у зобов’язанні. Це має велике значення для справи у зв’язку з тим, що у боржника буде можливість довести про прострочення кредитора.

Як правило, зазначені повідомлення направляються рекомендованими листами з повідомленням про вручення або цінними листами з описом вкладення.

Відповідно до п. 2 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, реєстроване поштове відправлення – поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку; рекомендоване поштове відправлення – реєстрований лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок “M”, які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення.

Згідно з п. 91 цих Правил підлягають доставці додому: рекомендовані поштові картки, листи, секограми, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів.

Виходячи з вищезазначеного, боржник вважається належним чином повідомленим про заміну кредитора у зобов’язанні в тому разі, коли банком не лише направлено на адресу такого боржника лист про зміну умов кредитного договору, а й доведено факт його вручення адресатові під розписку.

Згідно з ч. 2 ст. 516 та ч. 2 ст. 517 ЦК України, якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов’язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. Боржник має право не виконувати свого обов’язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов’язанні.

За приписами ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтями 628, 629 ЦК України передбачено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 4 ст. 613 ЦК України кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті зобов’язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов’язку. Якщо кредитор не вчинив дій, до вчинення яких боржник не міг виконати свій обов’язок, виконання зобов’язання може бути відстрочене на час прострочення кредитора. Боржник за грошовим зобов’язанням не сплачує проценти за час прострочення кредитора.

Порада: при отриманні позову про стягнення заборгованості зверніть увагу на підстави заміни кредитора у зобов’язані, а також на умови такої заміни відповідно до договору.

 По-третє,

Як правило, в договорах про передачу активів не вказано, що той чи інший кредитний договір передається новому кредитору у зобов’язанні. В зазначених договорах є посилання на додатки з переліком Договорів, які передаються новому кредитору. Як правило, здебільшого фінансові установи нехтують цим та подають до суду так звані витяги з додатків, які з діючим законодавством ніяким чином не узгоджуються.

Як правило, УкрСиббанк, ТОВ «Кей-колект», ПАТ «Дельта Банк» порушують вимоги подання письмових доказів та намагаються довести факт передачі активу витягом з додатку.

Але, слід пам’ятати положення ст. 64 Цивільно-процесуального кодексу України, що докази, як правило подаються в оригіналі, якщо подано копію письмового доказу, сторона по справі може вимагати огляду оригіналу.

Порада: при посиланні на передачу активу – звертайте увагу на доказ фактичної передач, чим підтверджується ця обставина тощо.

Слід пам’ятати, що процес судового спору з банком, це певний ланцюжок послідовностей, в якому не повинно бути розривів, якщо такі є – ви отримаєте певну перевагу.

1 коментар

  1. А як тут справи про позовну давність?У такому ж випадку про що йдеться у цій статті?І загальну і спеціальну?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *