А ВАС СПОВІСТИЛИ ПРО СУД?

А ВАС СПОВІСТИЛИ ПРО СУД?

Суд повинен дотримуватися цивільного процесуального законодавства під час розгляду цивільних справ. В кожному випадку суд зобов’язаний забезпечити сповіщення про дату та час розгляду. Не доведення вказаних відомостей до сторони процесу є порушенням.

Саме такого порушення припустився апеляційний суд Одеської області під час розгляду апеляційної скарги де ЮФ «Мацко та Партнери» представляли інтереси свого клієнта.

Суть цивільного спору полягала у тому, що одна із сторін оскаржувала дії забудовника, якій в наслідок реконструкції знищив допоміжне приміщення (горище), яке належало усім мешканцям багатоквартирного будинку, було здійснено захоплення частини двору та незаконно зведено паркан та огорожа.

Однак, суддя Апеляційного суду Одеської області вирішила, що для «об’єктивного» з’ясування усіх обставин справи їй достатньо буде лише заслухати думку Відповідачів, які поспішали відновити незаконне будівництво.

Апеляційний суд Одеської області в своїй ухвалі зазначив, що справа розглянута у відсутності Когана Г.М., який був сповіщений належним чином  про слухання справи та не повідомив суд про причини неявки.

Однак, ознайомившись з матеріалами справи було виявлено відсутність доказу, який вказував на належне повідомлення Когана Г.М., як сторону цивільного процесу про дату та час розгляду питання скасування забезпечення позову, що є неприпустимим.

Порядок сповіщення сторін, яке забезпечує їх участь у судовому процесі має суттєве значення для правильного розгляду справи у зв’язку з тим, що без цього не можлива реалізація ч. 1 ст. 2 закону України «Про судоустрій і статус суддів» Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ч. 3 ст. 74 Цивільно-процесуального кодексу України зазначено, що  Судові повістки про виклик у суд надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а судові повістки-повідомлення – особам, які беруть участь у справі з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов’язковою.

Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за три дні до судового засідання, а судова повістка-повідомлення – завчасно (ч. 4 ст. 74 Цивільно-процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 5 ст. 74 Цивільно-процесуального кодексу України зазначено, що Судова повістка разом із розпискою, а у випадках, встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів надсилається поштою рекомендованим листом із повідомленням або через кур’єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою, яка бере участь у справі. Стороні чи її представникові за їх згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам цивільного процесу. Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про час і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку.

Порядок надсилання поштової кореспонденції, а саме рекомендованих листів врегульовано п. 2 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, реєстроване поштове відправлення – поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку; рекомендоване поштове відправлення – реєстрований лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок “M”, які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення.

Згідно з п. 91 цих Правил підлягають доставці додому: рекомендовані поштові картки, листи, секограми, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів.

Виходячи з вищезазначеного, Стоторна вважається належним чином повідомлена в тому разі, коли не лише направлено на адресу лист, а й доведено факт його вручення адресатові під розписку.

Не сповіщення Сторони процесу про дату та час розгляду його справи порушує ст. 6 Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», яка гарантує кожному право на справедливий суд.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *